2. 4. Erika

Zítra: Richard

Počasí

Neděle Oblačno 7/4 °C
Pondělí Zataženo 3/-2 °C
Úterý Zataženo 2/-2 °C
Středa Zataženo 3/-2 °C

Drobečková navigace

Úvod > OBEC > Aktuality > Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva obce Loučany

Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva obce LoučanyDatum konání:
30.6.2022

Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva obce Loučany, které se koná ve čtvrtek 30. 6. 2020 v 17,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Loučanech

_________________________________________________________________       

Program

18. zasedání zastupitelstva obce Loučany 30. 6. 2022 v 17,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Loučanech.

1)     Zahájení, ustanovení zapisovatele, ověřovatele, seznámení s programem

 

2)     Závěrečný účet obce za rok 2021 a souhlas s celoročním hospodařením za rok 2021

 

3)     Účetní závěrka za rok 2021

 

4)     Zpráva finančního výboru za rok 2021

 

5)     Zpráva kontrolního výboru za rok 2021

 

6)     Zpráva o činnosti školské rady za rok 2021

 

7)     Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.: ČEZd_SoBS VB 29506/IP-12-8030413/Loučany,pč.144/3-přípojka do 50m kNN,vNN mezi Obcí Loučany a ČEZ Distribuce a.s. zastoupené společností RH elektro, s.r.o. k pozemku p.č. 520//1 v k.ú. Loučany na Hané, obec Loučany

 

8)     Mimořádná odměna starostovi obce dle ustanovení § 76 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ve výši 20000,- Kč, kterou odsouhlasila Rada obce Loučany na svém 94. zasedání 20. 6. 2022 za řízení průběhu investiční akce, řádné využití a komplexní administraci dotačních titulů

 

9)     Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8021098/VB/001 mezi obcí Loučany a ČEZ Distribuce, a. s.

 

10)   Smlouva o dílo na zhotovení stavby Realizace PSZ v k. ú. Loučany na Hané – polní cesta HPC3 mezi Objednatelem č.1: Česká republika – Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc a Objednatelem č. 2: Obec Loučany, Loučany č. p. 749, 783 44 Náměšť na Hané a zhotovitelem stavby

 

11)   Diskuse

 

12)   Usnesení

 

13)   Závěr

Ing. Jaroslav Loutocký        v.r.


povodnovy plan mapovy portal megafon olomoucky kraj úřad práce IDOS