2. 4. Erika

Zítra: Richard

Počasí

Neděle Oblačno 7/4 °C
Pondělí Zataženo 3/-2 °C
Úterý Zataženo 2/-2 °C
Středa Zataženo 3/-2 °C

Drobečková navigace

Úvod > OBEC > Volby

Volby

VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
 
13. a 14. 1.  2023 (I. kolo)
případné II. kolo ve dnech 27. a 28. 1.  2023 
 
 
Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta České republiky (dále jen „prezident republiky“) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb.
 
Den vyhlášení volby: 1. července 2022
 
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. listopadu 2022 č. 979
 
 
ZÁKON o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023
 
 

Právní úprava:

 - zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

- vyhláška Ministerstva vnitra č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)

 
Voličské průkazy:
 
Volič si může požádat o voličský průkaz od vyhlášení volby prezidenta České republiky.
 
Obecní úřad v Loučanech je bude vydávat  voličům
od 2. 1. 2023.
 
6. 1. 2023, v 16.00 končí lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou (§ 33 odst. 1 zákona).
 
11. 1. 2023 končí lhůta pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu (§ 33 odst. 1 zákona).
 
 
 
 
Informace k volbám – volební stanoviště, telefonní kontakty pro žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky 
Aktualizace informace k volbám – změna telefonních kontaktů pro žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
Úřední záznam o vzdání se kandidatury ve volbě prezidenta republiky
Protokol o bezchybném převzetí výsledků hlasování ve volebním okrsku
II. kolo  konané ve dnech 27. a 28. ledna 2023 - výsledky hlasování v okrsku Loučany 1
 
 
 
VOLBY DO OBECNÍCH ZASTUPITELSTEV

23. - 24. 9. 2022

Prezident Miloš Zeman vyhlásil termín voleb do obecních zastupitelstev na pátek 23. a sobotu 24. září 2022. Ve stejném termínu proběhnou i doplňovací volby do Senátu, rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb. (98.28 kB)

 

První den voleb – v pátek 23. 9. 2022 proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin,
druhý den voleb – v sobotu 24. 9. 2022 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Hlasování v Loučanech proběhne v 1 volebním okrsku:

Zasedací místnost obecního úřadu, Loučany 749.   


Kdo může volit:

státní občan České republiky, který

  • alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v Náměšti na Hané přihlášen k trvalému pobytu

a dále státní občan jiného státu EU, který

  • alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku 18 let,
  • je v den voleb v Loučanech přihlášen k pobytu (má povolení k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu),
  • a požádá o zápis do seznamu voličů na Obecním úřadě v Loučanech.

 

Seznam voličů:

Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro občany ČR, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu.

Dodatek stálého seznamu voličů vede obecní úřad pro občany jiného státu EU, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu. O zápis do dodatku ke stálému seznamu voličů může cizinec – občan jiného státu EU požádat osobně nebo písemně.

 

V případě osobní žádosti musíte prokázat svou totožnost, státní občanství státu EU a pobyt na území ČR. Totožnost a státní občanství prokážete zejména platným občanským průkazem domovského státu nebo cestovním dokladem. Pobyt pak průkazem o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo potvrzením o přechodném pobytu na území.

V případě písemné žádosti musíte uvést minimálně svoje jméno, příjmení a datum narození, pro bližší identifikaci i adresu pobytu na území ČR.

Žádost o zápis můžete podat na obecním úřadě kdykoliv, ale nejpozději dva dny přede dnem voleb tj. ve středu 21. 9. 2022 do 16 hodin. Cizinec, občan jiného státu EU zapsaný do seznamu voličů při volbách do zastupitelstev obcí, zde bude evidován, dokud sám nepožádá o vyškrtnutí nebo nepozbude právo volit.

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů či jeho dodatku; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 21. 9. 2022 v 16:00 hodin obecní úřad seznam voličů včetně dodatku uzavře.

Voličské průkazy:

Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají.

Volby v zahraničí:

Při volbách do zastupitelstva obce není možné hlasovat v zahraničí na zastupitelských úřadech.

Okrsky, členové, podpisy 020722[3].pdf

Sídlo a počet okrsků.pdf

Zapisovatel[4].pdf

Stanovisko výlep.pdf

Minimální počet VOK.pdf

metodika_k_volebnímu_právu_občanů_EU_volby_2022.pdf

Oznámení o době a místě konání voleb[1].pdf

Sdělení informace o adrese VM, telefonu a zapisovatele.pdf

Jmenování členů VOK na neobsazená místa.pdf

úprava hlasovacího lístku.pdf

Info Covid.pdf

Předběžné výsledky voleb.pdf

 
 

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

23. - 24. 9. 2022 (I. kolo)

Volby do senátu (I. kolo) se uskuteční současně s volbami do zastupitelstev obcí tj. 23. a 24. září 2022, případné druhé kolo ve dnech 30. září a 1. října 2022. Volby do Senátu se budou konat ve volebním obvodu č. 61

Obce patřící do volebního obvodu č. 61:

Blatec, Bukovany, Bystrovany, Daskabát, Dolany, Doloplazy, Domašov nad Bystřicí, Dub nad Moravou, Grygov, Hlubočky, Hlušovice, Charváty, Jívová, Kozlov, Kožušany-Tážaly, Krčmaň, Křelov-Břuchotín, Majetín, Město Libavá, Mrsklesy, Olomouc, Přáslavice, Samotišky, Suchonice, Svésedlice, Tovéř, Tršice, Velká Bystřice, Velký Týnec, Velký Újezd, Věrovany.

V obci Loučany Loučany se volby do Senátu konat nebudou.

 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. a 9. října 2021

Protokol o výsledku hlasování[1].pdf

 

vyhlaseni-voleb.pdf

Usnesení vlády 072021.pdf

Minimální počet členů.pdf

Stanovisko k výlepovým plochám[1].pdf

Počet a sídlo volebních okrsků.pdf

Jmenování zapisovatele.pdf

Dojmenování členů VOK.pdf

Oznámení o době a místě .pdf

Telefon do VM.pdf

Vzdání se kandidatury

Vzdání se Mužný.pdf

Vzdání se Blaho.pdf

 

Žádost o VP.pdf

 

 

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY  2. a 3. října 2020 I. kolo

9. a 10. října 2020 II. kolo

 

Prezident republiky vyhlásil volby do Senátu rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 169/2020 Sb.

Den vyhlášení voleb: 15. dubna 2020

Dny konání voleb: 2. a 3. října 2020 (I. kolo; případné II. kolo ve dnech 9. a 10. října 2020)

Právní úprava termínů a lhůt:

- zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

- vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“),

- vyhláška Ministerstva financí č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška Ministerstva financí“).

 

Stanovisko k výlepu podepsané.pdf

Okrsky[4].pdf

Doba a místo konáni VSPČR.pdf

Výsledek Senát 1 kolo.pdf

Info 2. kolo.pdf

Výsledky II kolo.pdf

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2. a 3. října 2020

 

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev krajů rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 169/2020 Sb.

Den vyhlášení voleb: 15. dubna 2020

Dny konání voleb: 2. a 3. října 2020

Právní úprava termínů a lhůt:

- zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

- vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

 

Stanovisko k výlepu podepsané[1].pdf

okrsky[2].pdf

Zapisovatel ZK, SPČR.pdf

Počet členů VOK ZK, SPČR.pdf

Sdělení zapisovatele, místa a telefonu.pdf

Neobsazená místa VOK.pdf

Pozvánka VOK[1].pdf

Doba a místo konání VZK.pdf

Odvolaní kandidáti:

Pořízek.pdf

Zahradník.pdf

Výsledek ZK.pdf

 

PRO VOLIČE V KARANTENĚ

Informace pro voliče v karanténě.pdf

 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 24. a 25. května 2019

Parlement européen , Europäischen Parlament , European Parliament Elections

logo evropské volby

Ministerstvo vnitra na webových stránkách https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx zveřejnilo informace o podmínkách kandidatury, o podmínkách hlasování.

V ČR proběhnou volby do EP ve dnech 24. a 25. května 2019. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 24. 5. 2019  od 14 do 22 hodin, v sobotu 25. 5. 2019  od 8 do 14 hodin. V Česku může volit každý občan České republiky nebo občan jiného členského státu, který je alespoň 45 dnů přihlášen k pobytu na našem území a který minimálně 25. května dovrší 18 let věku. Česko si v roce 2019 zvolí 21 europoslanců. Nelze volit ze zahraničí -  voličský průkaz lze tak využít jen na území České republiky

 

Použití přenosné volební schránky

Kdo z občanů má zájem o hlasování do přenosné volební schránky, může se nahlásit na Obecním úřadě Loučanech  osobně nebo na tel. 585 952 112, příp. mob. 774200852 do pátku 24. května 2019 do 10 hod. Je možné se dohodnout i ve volební místnosti v pátek do 22 hod.

 

 

Voličské průkazy pro volby do Evropského parlamentu

 Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. –  25.  5. 2019 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.

Požádat o vydání voličského průkazu může volič již nyní obecní úřad podle místa svého trvalého pobytu.

Osobně  nejpozději do 22. května 2019 do 16.00 hodin, a to v úředních hodinách na obecním úřadě v Loučanech.        

Písemně nejpozději  do  17.5.2019.

Podání může být učiněno v těchto formách:

a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

 Obecní úřad předá voličský průkaz  9.5.2019 osobně voliči, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát !

 

Volby - občané jiného státu EU.pdf

  •  Podle ust. § 29 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může občan jiného členského státu Evropské unie, který chce hlasovat na území České republiky, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb podat u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu, žádost:

- o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, nebo

- o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů (pokud byl do něj v komunálních volbách zapsán) do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

 

Nejzazší termín pro podání těchto žádostí, tedy 40. den přede dnem voleb, připadne na neděli 14. 4. 2019. V tento den je zajištěna služba na obecním úřadě v Loučanech   od 08:00 - 16:00 hod. na tel. čísle 774200852.

 

Při podání této žádosti se občan jiného členského státu prokáže platným průkazem totožnosti a k žádosti přiloží čestné prohlášení, ve kterém uvede svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky.

EP2019_-_Zadost_o_zapis_do_seznamu_volicu_EP_nebo_preneseni_udaju.pdf

 

Žádost o VP.pdf

Zákaz změny VO 17012019.pdf

Stanovisko k výlepovým plochám.pdf

Jmenování zapisovatele 25032019.pdf

Minimální počet členů VOK 25032019.pdf

Počet a sídlo VO.pdf

oznámení tel, zapisovatele , adresy 100519.pdf

VOK dodelegování.pdf

Doba a místo konáni voleb.pdf

Odvolaní kandidáti.pdf

Odvolání kandidátů info2.pdf

Výsledky voleb do EP[1].pdf

 

 

Volby do zastupitelstev obcí  5. a 6. října 2018

Pod odkazem „VOLBY“ – „Volby do zastupitelstev obcí“ – „Stanoviska k volbám do zastupitelstev obcí“ (http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-65656.aspx)  v článku s nadpisem „Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí“ (osmá odrážka shora) byla na základě podkladů azylové a migrační politiky MV aktualizována Příloha, v níž je znázorněna podoba pobytových dokladů občanů EU v souvislosti s jejich volebním právem ve volbách do zastupitelstev obcí.

Počet zastupitelů ve volebním období 2018-2022

Informace

Stálý seznam voličů vede obecní úřad v Loučanech.

Informace pro cizince – občany EU

Právo volit do zastupitelstev obcí má i státní občan jiného státu, jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a to za podmínky, že:

  • alespoň ve druhý den voleb (tj. 6.10.2018) dosáhl věku nejméně 18 let a

je v den voleb v obci přihlášen k trvalému popř. přechodnému pobytu.

Jedná se pouze o občany členských států Evropské unie, kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva. Tito občané, pokud chtějí uplatnit své volební právo, musí požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Pokud občan státu EU požádal o zápis do dodatku ke stálému seznamu voličů již v předchozích volbách do zastupitelstev obcí, je již v dodatku uveden a žádat nemusí.

Žádost o zápis do dodatku může volič - občan jiného státu - podat na obecní úřad v Loučanech nejpozději však do 3. října 2018 do 16.00 hodin.

Žádost může být učiněna písemně nebo osobně. Z žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku, žadatel musí minimálně uvést svoje jméno, příjmení, datum narození, pro bližší identifikaci i místo trvalého popř. přechodného pobytu (adresa) v ČR.

Pokud volič - občan jiného státu EU - o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce Loučany nemůže!


Požadavky na přenosnou hlasovací schránku:

e-mail: obec@loucany.cz, tel.: 585 952 112

Informace pro volební strany k delegování členů do okrskových volebních komisí

Ve smyslu zákona č. 491/2001 Sb. může každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, v termínu nejpozději 30 dnů před konáním voleb (tj. do 5. 9. 2018) delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do volební komise.

 Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení zmocněnce volební strany, popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která k seznamu přiloží kopii tohoto pověření. Seznam podepíše zmocněnec či jím pověřená osoba.

Člen okrskové volební komise nesmí být kandidátem pro tyto volby. 

Žádost o zápis do dodatku seznamu voličů

zadost-o-zapis-do-dodatku.cs.doc

Volby prezidenta republiky 12 - 13 ledna 2018, případné II. kolo 26 - 27 ledna 2017

Druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční ve dnech 26. a 27. ledna 2018. Voliči na území České republiky budou moci hlasovat

  • v pátek 26. ledna 2018 v době od 14:00 do 22:00 hod.
  • v sobotu 27. ledna 2018 v době od 8:00 do 14:00 hod.

Voliči obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

Voličské průkazy

     Vydávání voličských průkazů v době vánočních svátků

      28. 12. 2017    10:00 - 11:00

      29. 12. 2017    tel.: 774200852 

Zákon umožňuje těm voličům, kteří nemohou volit ve svém volebním okrsku, požádat o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby. Obecní úřad  mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad  v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.


28. 12. 2017

Počátek lhůty, kdy může obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve předat voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej může voliči zaslat (§ 33 odst. 3 zákona)

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů Obecní úřad v Loučanech  a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Voličské průkazy

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon, o volbách do Parlamentu") na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí (blíže viz. Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 v zahraničí).

Zákonem č. 90/2017 Sb., kterým se mění volební zákony a některé další zákony, byla s účinností od 13. dubna 2017 vypuštěna možnost zažádat o voličský průkaz v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na základě vyhodnocení rizika, které je spjato s elektronickým podpisem; zatímco doposud byl uznávaný elektronický podpis vedle jména a příjmení spojen i s "identifikátorem MPSV", který umožňoval osobu jednoznačně identifikovat, nově je - v souvislosti s nařízením EP a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (nařízení eIDAS) - u kvalifikovaného elektronického podpisu jen jméno a příjmení.

Způsob a podmínky vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny jsou uvedeny v § 6a zákona o volbách do Parlamentu.

Zákon o volbách do Parlamentu v tomto ustanovení upravuje dva způsoby, jak lze již ode dne vyhlášení voleb, tj. od 2. května 2017, požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu, a to

  • osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do 16.00 hodin.

  • podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017, příslušnému obecnímu úřadu. Pro písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. Podání může být učiněno v této formě:

a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon o volbách do Parlamentu vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.

Úřední ověření podpisu voliče provádějí

1) úřady, kterými jsou podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,
1a) krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis,
1b) držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky

2) notáři na základě zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí. Držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky mohou za provedení správního úkonu podle § 8a odst. 2 a 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, požadovat poplatek. Poplatek požadují i notáři.

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí / vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

Na základě ustanovení § 6a odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu opravňuje voličský průkaz voliče k hlasování ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku poté, co jej okrsková volební komise zapíše do výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání své totožnosti a státního občanství České republiky, tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise sadu hlasovacích lístků (pokud volič hlasuje v jiném volebním kraji nebo nemá hlasovací lístky v rámci "svého" volebního kraje k dispozici) a prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Dostaví-li se takovýto volič do volební místnosti volebního okrsku, kde je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů, okrsková volební komise poznámku o vydání voličského průkazu zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu voličů.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Voličský průkaz může vydávat také zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.

Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016

Výsledky okrsek 1 Loučany

Výsledky hlasování Volby do ZK 2016.pdf

https://www.kr-olomoucky.cz/volby-2016

informace-o-podminkach-kandidatury-ve-volbach-do-zastupitelstev-kraju-2016.pdf

sdeleni-poctu-volenych-clenu-zastupitelstva.pdf

Vyhlášení.pdf

Okrsky 17062016.pdf

Zákaz změny VO 060516.pdf

Minimální počet členů komise 080816.pdf

Zapisovatel[1].pdf

Okrsky info 230816[1].pdf

členi VOK 2016.pdf

Delegování obec.pdf

Zápis z 1 zasdání 160916[1].pdf

Telefonní spojení 280916.pdf

doba a místo konání ZK.pdf

Žádost o VP.doc

Ukončení VK 31102016.pdf

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů  je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz voličů s trvalým pobytem v obci na území Olomouckého kraje, opravňuje voliče hlasovat v libovolném volebním okrsku na území Olomouckého kraje. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

ODVOLÁNÍ KANDIDATURY

Odvolání Nedbal.pdf

vzdání se Kawijová.pdf

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad obce Loučany a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů pro volby do zastupitelstev krajů.

Do přenosné volební schránky může z výše uvedených závažných důvodů hlasovat i volič s voličským průkazem.

Kdo z občanů má zájem o hlasování do přenosné volební schránky, může se nahlásit na obecním úřadě v Loučanech, nebo na tel. čísle 774200852.do pátku 7. října 2016 do 11:00 hod.

Volby do zastupitelstev obcí 2014 + 1/3 Senátu PČR

Volby do zastupitelstev obcí 2014

- informace o povinnostech při registraci kandidátních listin

- informace.pdf

- INFORMACE K VOLBÁM.pdf

- Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny předávají pověřenému úřadu v Olomouci -  volby do zastupitelstev obcí  

Babice, Bělkovice – Laštany, Bílá Lhota, Bílsko, Bohuňovice, Bohuslavice, Bouzov, Bystročice, Červenka, Dlouhá Loučka, Domašov u Šternberka, Drahanovice, Drozdov, Dubčany, Dubicko, Haňovice, Hlásnice, Hněvotín, Hnojice, Horka nad Moravou, Horní Loděnice, Hoštejn, Hrabová, Hraničné Petrovice, Huzová, Hynčina, Cholina, Jestřebí, Klopina, Komárov, Kosov, Krchleby, Leština, Liboš, Lipina, Lipinka, Líšnice, Litovel, Loštice, Loučany, Loučka, Luběnice, Luká, Lukavice, Lutín, Lužice, Maletín, Medlov, Měrotín, Mírov, Mladeč, Mladějovice, Mohelnice, Moravičany, Moravský Beroun, Mutkov, Náklo, Náměšť na Hané, Nemile, Norberčany, Nová Hradečná, Olbramice, Palonín, Paseka, Pavlov, Pňovice, Police, Příkazy, Rájec, Řídeč, Senice na Hané, Senička, Skrbeň, Slatinice, Slavětín, Stavenice, Strukov, Střeň, Štarnov, Štěpánov, Šternberk, Šumvald, Těšetice, Troubelice, Třeština, Újezd, Uničov, Úsov, Ústín, Vilémov, Zábřeh, Zvole, Želechovice, Žerotín

-Potřebný počet podpisů voličů na petici přiložené ke kandidátní listině nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstva obce  

Petice.pdf

Počet členů zastupitelstva ve vol. období 2014-2018  

18. zasedání usnesení.pdf

ZO počet.pdf

-Stanovení minimálního  počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014

Stanovení VOK.pdf

Počet a sídlo volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí

okrsky 260814.pdf

spolecna_okrskova_volebni_komise_pro_volby_do_senatu_a_zastupitelstev_obci.pdf

Členové VOK

členové OVK 110914.pdf

spolecna_okrskova_volebni_komise_pro_volby_do_senatu_a_zastupitelstev_obci.pdf

Místo a termín konání voleb

Místo a termín konání voleb do ZO.pdf

Telefonní spojení do volební místnosti

Telefon.pdf

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČANY

Výsledky KV 111014.pdf

Volby do  Senátu Parlamentu České republiky.

konaných ve dnech 10. a 11. října 2014

- Počet a sídlo okrsků pro volby do  Senátu Parlamentu České republiky.

okrsky SP.pdf

Výsledky 1. kola voleb do 1/3 senátu PČR

Výsledky 1 kolo senát.pdf

- Oznámení o 2. kole voleb do 1/3 Senátu PČR

2 kolo oznámení senát.pdf

- Výsledky 2. kola voleb do Senátu PČR

Výsledky 2 kolo senát.pdf

 

 

Volby do Evropského parlamentu 2014

Výsledky voleb v okrskou č. 1 Loučany

Výsledky EP 2014.pdf

Kandidátní listina.doc

Termín: 23. - 24. 5. 2014

Zadost_o_preneseni_udaju_z_dodatku_staleho_sez.pdf

Zadost_o_zapis_do_seznamu_volicu_pro_volby_do_.pdf

Minimální počet komise 240314.jpg

Rozhodnutí prezidenta.pdf

informace-o-podminkach-hlasovani-pro-obcany-cr-v-cr.pdf

informace-o-podminkach-hlasovani-pro-obcany-cr-v-zahr.pdf

Okrsky.pdf

Zapisovatel 120414.pdf

130414.doc

1 zasedání VOK.pdf

Telefon EU 2014.pdf

Členové VOK 2014.pdf

Služba 080514.pdf

doba a místo EU2014.pdf

Odvolání kandidátů:

VIZE 2014

odvolání vize.pdf

odvolání překlad.pdf

politické hnutí ANO 2011

Vzdání ANO.pdf

Vzdání ANO překlad.pdf

Aktiv nezávislých občanů

Vzdání se ANeO.pdf

Vzdání se ANeO1.pdf

politcké hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury

odvolání Samková.pdf

odvolání Hadvar.pdf

Pro občany:

Podání žádosti o vydání voličského průkazu do 8. 5. 2014.

Ode dne vyhlášení voleb (tj. od 19. 2. 2014) do 8. 5. 2014 je možno požádat o vydání voličského průkazu. Žádost musí být úřadu do 8. 5. 2014 doručena a to dle místa trvalého pobytu voliče. Žádost je možno podat písemně s úředně ověřeným podpisem; osvobození od správního poplatku za ověření podpisu pro účely výkonu volebního práva se vztahuje pouze na ověření provedené na obecních úřadech, magistrátu, krajském úřadu nebo osobně, kdy podpis ověří pracovnice úřadu.

V případě elektronického podání musí být žádost podána buď prostřednictvím datové schránky voliče (ne jeho zaměstnavatele) nebo musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem voliče. 

žádost o vp.doc

Výdej voličských průkazů od 8. 5. 2014.

povodnovy plan mapovy portal megafon olomoucky kraj úřad práce IDOS