22. 3. Leona

Zítra: Ivona

Počasí

Středa Oblačno 18/9 °C
Čtvrtek Zataženo 19/8 °C
Pátek Zataženo 18/12 °C
Sobota Zataženo 13/9 °C

Drobečková navigace

Úvod > OBEC > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Sběr kovového odpadu

Datum konání: 23. 4. 2022

Sběr železa 042022.jpg


Autor: obec Publikováno 5. 4. 2022 10:19

Vznik Digitální technické mapy Olomouckého kraje (DTM OK)

DTM.pdf

POŘIZOVÁNÍ DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY OLOMOUCKÉHO KRAJE
INFORMACE PRO OBČANY
V souvislosti s přijetím zákona č. 47/2020 Sb. byla krajům uložena povinnost vybudovat do 30. června 2023 digitální technické mapy krajů (dále jen „DTM“). Krajský úřad Olomouckého kraje aktuálně pracuje na pořízení Digitální technické mapy Olomouckého kraje (dále jen „DTM OK“), což představuje pořízení informačního systému DTM a pořízení dat pro naplnění DTM OK.
Sběr dat probíhá několika způsoby, především se jedná o:
- pořízení leteckých měřických snímků území kraje a z nich odvozené ortofotomapy;
- pořízení dat silnic II. a III. třídy;
- pořízení dat základní polohové situace cca 30 m od silnice;
- data technické infrastruktury.
V rámci projektu Pořízení dat pro projekt DTM OK je pořizována základní polohová situace komunikací.
Aby byla dodržena požadovaná přesnost následného mapování, je nutné jako podklad pro mobilní mapovací nájezd vytvořit vlícovací a kontrolní body, které jsou pro tento projekt řešeny dle Technické přílohy, která je součástí zadávací dokumentace a je nutné je dodržet.
Vlícovací body musí být umístěny v tělese komunikace a bez nich není možné dodržet předepsané parametry. Vlícovací bod je geodeticky zaměřen a následně jsou data, která vzniknou z mobilního mapování pomocí vlícovacích a kontrolních bodů zpřesňována.

V posledních dnech se bohužel setkáváme s případy, kdy jsou tyto body ničeny – zamalovány černou či jinou barvou, což znamená, že se tyto body musí opětovně namalovat a geodeticky zaměřit. Proto se na Vás obracíme s prosbou, abyste tyto body nijak neničili, nepoškozovali či neupravovali.
V následujících týdnech budou tyto značky využity pro mobilní mapování, kdy na území Olomouckého kraje (na silnicích II. a III. třídy) začnou jezdit speciálně osazené automobily kamerami a budou provádět mapování.
Pokud budete mít další dotazy ke vzniku DTM OK či průběhu mapování, obracejte se na koordinátorku DTM Ing. Mgr. Evu Sztwiorokovou (e.sztwiorokova@olkraj.cz, tel. č.: 585 508 438).


Autor: obec Publikováno 5. 4. 2022 10:15

Výlov Velkého rybníku v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem

Datum konání: 9. 4. 2022

A4_VYLOV RYBNIKA-page-001 (002).jpg


Autor: obec Publikováno 1. 4. 2022 8:48

Nabídka brigády na zámku Čechy pod Kosířem

Inzerát pokladní 2022 (002).jpg

Inzerát na uklízečka v zámecké oranžérii (002).jpg


Autor: obec Publikováno 31. 3. 2022 9:46

Sbírka pro Ukrajinu

Datum konání: 28. 3. 2022

Děkujeme občanům za příspěvek.

SKM_C250i22032810420.jpg


Autor: obec Publikováno 28. 3. 2022 10:57

Flora Olomouc

Datum konání: 21. 4. 2022 - 24. 4. 2022

Flora[1].jpg


Autor: obec Publikováno 23. 3. 2022 14:04

Březnové vydání měsíčníku Olomouckého kraje

Měsíčník Olomoucký kraj, březen 2022.pdf


Autor: obec Publikováno 22. 3. 2022 14:43

Velikonoce na zámku v Čechách pod Kosířem

Velikonoce ČP.jpg


Autor: obec Publikováno 22. 3. 2022 14:13

Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva obce Loučany

Datum konání: 29. 3. 2022

Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva obce Loučany, které se  koná v úterý 29. 3. 2022 v 17,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Loučanech

_________________________________________________________________       

Program

17. zasedání zastupitelstva obce Loučany 29. 3. 2022 v 17,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Loučanech.

 

1)    Zahájení, ustanovení zapisovatele, ověřovatele, seznámení s programem

 

2)    Rozpočet Obce Loučany na rok 2022

 

3)    Pověření kontrolního výboru kontrolou plnění usnesení zastupitelstva a rady obce v roce 2022

 

4)    Pověření finančního výboru kontrolou hospodaření obecního úřadu a ZŠ a MŠ Loučany, p. o. v roce  2022

 

5)    Smlouva č. 9900107832_1/VB o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 178/1, v k.ú. Loučany na Hané, obec Loučany mezi Obcí Loučany a GasNet Služby, s.r.o. a investorem

 

6)    Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IZ-12-8002971/SOBSVB/01 Loučany 658,pč.93/2 – přeložka vNN,kNN mezi Obcí Loučany a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou ELPREMONT elektromontáže s.r.o.  

 

7)    Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-8002758/VB/1 mezi Obcí Loučany a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou ELPREMONT elektromontáže s.r.o. (pozemky p.č.178/1, 518/1 – V Úvoze) 

 

8)    Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - číslo smlouvy objednatele 09/2021 číslo smlouvy zhotovitele: IN/CZ – 021/2021 mezi Obcí Loučany a společností INSTA CZ s.r.o. na stavbu: Loučany – stavební úpravy místní komunikace „V Úvoze“

 

9)    Podání žádosti o dotace do výzvy MPO Státního programu na podporu úspor energie EFEKT III pro období let 2022–2027, na akci „Revitalizace veřejného osvětlení obce Loučany“

 

10)  Diskuse

 

11)  Usnesení

 

12)  Závěr

Ing. Jaroslav Loutocký        v.r.


Autor: obec Publikováno 22. 3. 2022 14:12

Stavotech

Datum konání: 31. 3. 2022 - 2. 4. 2022

Stavotech.jpg

 

Stavotech 1.pdf


Autor: obec Publikováno 18. 3. 2022 11:36


povodnovy plan mapovy portal megafon olomoucky kraj úřad práce IDOS