27. 9. Jonáš

Zítra: Václav

Fulltextové vyhledávání

Počasí

Středa Skoro jasno 25/13 °C
Čtvrtek Polojasno 25/12 °C
Pátek Zataženo 25/12 °C
Sobota Zataženo 21/15 °C

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dotace

Dotace

 

Rok  2022, 2023

Program - Národní plán obnovy, komponenta 2.2.

Renovace veřejného osvětlení Loučany – 2. etapa.

Č. dotace: 2182000211

mpo-logo (1).jpg

 

NPO.jpg

 

CS-Funded by the EU_PANTONE.jpg

Dotace. 870 300,- Kč

Celkové náklady:  1 446 593,72 Kč 

Publicita[1].jpg

Rok 2021

 

11782- Podpora rozvoje regionů 2019+

Loučany - stavební úpravy místní komunikace "V Úvoze"

mmr_cr_rgb[1].jpg

 

Dotace: 5225587,- Kč

Náklady celkem: 7874775,40 Kč

 

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021

Renovace vybraných částí  veřejného osvětlení v obci Loučany

logo-olomouckeho-kraje (1).jpg ochranna-znamka-pov-ok.jpg

Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada uznatelných výdajů na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Loučany , osazením nových svítidel, stožárových svorkovic a odstranění kabelových poruch.

Dotace: 176954,- Kč

Náklady celkem: 508524,28 Kč

Tuto akci finančně podpořil Olomoucký kraj.

Program na podporu JSDH dotační titul č. 1 - Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021.

loucany-logo-4.png

20210823_170402.jpg 20210823_170504.jpg

Tato dotace je použita na technické zhodnocení dopravního automobilu - zahrádka s pochozí plošinou a žebřík na zadní dveře.

Dotace: 14000,- Kč

Náklady celkem: 36471,- Kč

Tuto akci finančně podpořil Olomoucký kraj.

 

Program 12966 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Oprava vstupního portálu KAPLE v obci LOUČANY

 

Ministerstvo zemědělství.jpg

Dotace: 92172,- Kč

Náklady celkem: 139965,- Kč

Program rozvoje venkova ČR

Vybavení kulturního a obecního domu Loučany

szif.png

 

Dotace byla použita na pořízení 246  ks židlí do kulturního domu č. p. 670, 8 ks stolů a 30 ks židlí do obecního domu č. p. 724.

Dotace: 245307,- Kč

Z toho příspěvek společenství EU 64% - 157180,- Kč

příspěvek z národních zdrojů 30%         -    88415,- Kč

Náklady celkem: 306634,08 Kč

Rok 2020

Loučany - venkovní Fitness

logo mmr.jpg

Celkový pohled 2.jpg

 

Projekt " Loučany - venkovní Fitness" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Dotace: 238322,- Kč

Náklady celkem: 353380,12 Kč

 

 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020,

 Dotačním titul „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“

loucany-logo-4.png POV Logo.jpgZačátek etapy I-místo pro přecházení.jpgSoučástí Etapy II byl vybudován mlatový chodník_2 (1).jpg

Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na výstavbu chodníku na  akci   „Obec Loučany – chodník podél III/44921 ke hřbitovu, II. etapa“ – stavební práce

 Dotace: 427500,- Kč

 Náklady celkem: 719980,01 Kč

Tuto akci finančně podpořil Olomoucký kraj.

 

Chodník podél III/44921 ke hřbitovu - Etapa I.

Chodník publicita web.jpg

Publicita v průběhu stavby 3.jpgDokončená stavba-Etapa I.jpg

 

Projekt "Chodník podél III/44921 ke hřbitovu - Etapa I." byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu  ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Dotace: 570000,- Kč

Náklady celkem: 1455634,38 Kč

Dotace pro jednotku SDH obcí

Logo mv.jpgIMG_3983.jpg

Projekt "Loučany - Dopravní automobil" je spolufinancován z prostředků Ministerstva vnitra.

Dotace: 450000,- Kč

Náklady celkem: 976470,- Kč

 

Podpora obcí Olomouckého kraje při pořizování nových cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí a to za podmínky současného čerpání investiční dotace z Ministerstva vnitra generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky.

loucany-logo-4.pngIMG_3981 1.jpgIMG_3983.jpg

Dotace byla poskytnuta na  částečnou úhradu výdajů na pořízení dopravního prostředku pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Loučany zřízené příjemcem. 

Dotace: 100000,- Kč

Celkové náklady: 976470,- Kč

Tuto akci finančně podpořil Olomoucký kraj.

 

"Program na podporu JSDH" - dotační titul č. 1 - Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020.

logo[2][2].bmp   Automobilová radiostanice.jpg Nabíjecí úchyt 2.jpgNabíjecí úchyt 1.jpgRuční vysílačky.jpg

Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Loučany zřízené příjemcem.  Příjemce je oprávněn dotaci použít pouze na pořízení vozidlové analogové radiostanice včetně antény, mikrofonu a příslušenstvím pro zástavbu do vozidla a ručních radiostanic s příslušenstvím.

 

Dotace: 17500,- Kč

Celkové náklady: 47160,- Kč

Tuto akci finančně podpořil Olomoucký kraj.

 

Rok 2019

Rekonstrukce veřejných budov v obci Loučany

logo mmr.jpg

Projekt „Rekonstrukce veřejných budov v obci Loučany“  je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

  • Kulturní dům Loučany - zřízení bezbariérového vstupu a stavební úpravy objektu
  • Stavební úpravy objektu Loučany č. p. 724

Termín ukončení: 31. 8. 2020

Dotace: 5854292,- Kč

Kulturní dům Loučany - zřízení bezbariérového vstupu a stavební úpravy objektu, kolaudace 31. 8. 2020, celkové náklady 6969658,69 Kč.

Stavební úpravy objektu Loučany, č. p. 724, kolaudace 7. 8. 2020, celkové náklady 4409965,92 Kč

 

Podpora obcí Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení a opravách požární techniky a nákupu věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje.

logo[2][2].bmp   IMG_20191028_145609 (002).jpg

JSDH Loučany použila dotaci na  pořízení 4 kusů zásahových přileb pro hasiče a svítilen na přilbu.

Dotace: 14000,- Kč

Tuto akci finančně podpořil Olomoucký kraj.

Logo ÚP.jpg

Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OLA-V-35/2019 

 Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OLA-V-19/2019.

V rámci těchto dohod zaměstnává obec Loučany 2 pracovníky.


 Rok 2018 

Revitalizace kaple v obci Loučany

szif.png

Tento projekt "Revitalizace kaple v obci Loučany" byl spolufinancován z prostředků Ministerstva zemědělství v rámci národní dotace podprogramu 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.

Předmětem akce na kapli sv. Floriána a Isidora z roku 1724 byla výměna oken a parapetů včetně obnovy fasády.

Dotace. 272958,- Kč

Vlastní zdroje obce: 207382,21 Kč

Celkové náklady: 480340,21 Kč

Realizace ukončena 31. 7. 2019

 

 Modernizace hřiště Loučany

logo.png

 

Zastupitelstvo obce Loučany rozhodlo na svém 18. zasedání 20. 9. 2018 o odstoupení od dotace udělené poskytovatelem Ministerstvem pro místní rozvoj na akci „Modernizace hřiště Loučany“ i.č. : 117D815007236

Celkové náklady:    2 079 005,45 Kč

Státní rozpočet:        1 304 314,00 Kč  (63 %)

Vlastní zdroje obce: 774 691,45 Kč  (37 %)

 

Dotace: 1304314,- Kč

 

Územní plán Loučany

logo mmr.jpg

Tento projekt "Územní plán Loučany" je spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Dotace: 175200,- Kč

Pořízení přenosného zásahového žebříku

Na tento projekt  poskytl Olomoucký kraj  dotaci z dotačního programu  na podporu JSDH 2018 – dotační titul č. 1  Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018.

Celkové náklady: 23796,77 Kč

Dotace: 19000,- Kč

Vlastní zdroje obce: 4796,77 Kč

 


Rok 2017

Protipovodňové opatření obce Loučany

realizace v roce 2018

 logoeu.jpg

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Dotace: 939298,50- Kč

Publicita.jpg

Stavební úpravy místní komunikace v obci Loučany

U hřiště 

logo.png

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Dotace: 369730,- Kč

Předání díla: 17. 8. 2017

Kolaudační souhlas: 14. 9. 2017

Celkové náklady: 874723,45 Kč

SAM_0192[1].JPG¨SAM_0187[1].JPG

Regenerace obecního úřadu Loučany

Logo barevné.jpg

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR  a prostředků EU z programu Ministerstva životního prostředí.

Tento projekt je financován Evropskou únií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt řeší vnější zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, zateplení stropu  nad časti 1. NP a nad 2.NP, zatepleni střechy nad zádveřím a chodbou v 1.NP, , výměnu oken v celém objektu  včetně vnitřních a vnějších parapetů, a výměnu vnějších dveří u hlavního vstupu. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy.Celkové způsobilé výdaje: 1 279597,-  Kč

Dotace EU:    511838,80 Kč (40%)

Příspěvek příjemce podpory  767 758,20  Kč (60 %)

Datum zahájení realizace projektu  projektu:  21. 7. 2017

Datum plánovaného ukončení projektu 22.9.2017

Datum předání díla: 30. 10. 2017

Celkové náklady: 1714603,46 Kč

IMG_20170829_125350.jpg IMG_20170829_140125.jpg IMG_5530.JPG IMG_5533.JPG

Rok 2016

Nová školní zahrada – ZŠ Loučany

Nová školní zahrada – ZŠ Loučany

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Dotace: 400000,- Kč

Loucany zahrada0001.jpg Loucany zahrada0002.jpg

Úprava prostranství kaple sv. Floriana a Isidora v Loučanech

Úprava prostranství kaple sv. Floriana a Isidora v Loučanech

 

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Dotace:  300000,- Kč

kostelik.JPG 001.JPG

Revitalizace oplocení - areál hřbitova v Loučanech

Revitalizace oplocení - areál hřbitova v Loučanech

Dotační program č. 16. Udržování a obnova kulturního dědictví venkova, 16.A.05 hřbitovy a hřbitovní zdi

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu SZIF.

Loucany hřbitov0001.jpg Loucany hřbitov0003.jpg Loucany hřbitov0004.jpg Loucany hřbitov0002.jpg

Stavební úpravy MK Loučany „Rajčuda“

logo Olomouckého kraje

Projekt je realizován za přispění Olomouckého kraje z

Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016

Dotace: 150000,- Kč

IMG_2929.JPG IMG_2972.JPG

Program na podporu JSDH pro rok 2016

Program na podporu JSDH pro rok 2016

Projekt je realizován za přispění Olomouckého kraje.

Dotace: 7000,- Kč

Program na podporu JSDH pro rok 2016.jpg Program na podporu JSDH pro rok 2016.jpg

Rok 2015

Hanácky duny - hřiště pro plážová volejbal

Hanácky duny - hřiště pro plážová volejbal

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Náklady:    613984,28 Kč

Dotace:        400000,- Kč

Foto hřiště.png

Kaple sv. Floriána a Izidora

mmr_cr_rgb.jpg

 

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Náklady: 456610,69 Kč

Dotace:  280000,- Kč

Předmětem projektu v obci Loučany byla rekonstrukce lavic v interiéru kaple sv. Floriána a Izidora a přístupového chodníku k ní.

Lavice.png Chodník[1].png

Regenerace ZŠ Loučany 723

Logo barevné.jpg

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Tento projekt je spolufinancován  Evropskou únií  v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

Projekt řeší zateplení obvodové konstrukce objektu,výměnu výplní venkovních otvorů, zateplení stropu na 2.NP. ,zateplení stropu přístavby a s tím souvisejících stavebních prací..Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy.

Celkové způsobilé výdaje:          1 634 411 Kč

Dotace :                                              1 389 249 Kč

Dotace SFŽP:                                    81 720  Kč.

Zdroje žadatele:                              163 442 Kč

Datum předpokládaného zahájení projektu:  7. 7. 2015

Datum ukončení projektu 14. 12. 2015

Po ukončení akce:

Náklady: 2030791,49 Kč

Dotace:  1365733,80 Kč

SAM_0128.JPG SAM_0077.JPG 

SAM_0067.JPG SAM_0064.JPG

 

PROGRAM  ÚČELOVÁ NEINVESTIČNÍ DOTACE V POŽÁRNÍ OCHRANĚ NA VÝDAJE

JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE  pro rok 2015 

 kraj.png

 

Výdaje na zabezpečení akceschopnosti

Dotace: 2800,- Kč

Rok 2014

Zavedení systému separace BRKO pro obec Loučany

Logo barevné.jpg

Tento projekt je spolufinancován  Evropskou únií  v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

Projekt řeší  dodávku 170 domácích kompostérů, 6 velkoobjemových kompostérů a 1 mobilní štěpkovač-drtič. Projektem dojde  k zavedení  ekologického nakládání s biologickými odpady.

Celkové způsobilé výdaje:          1 073 270 Kč

Dotace :                                              912 279 Kč

Zdroje žadatele:                              107 327 Kč

Datum předpokládaného zahájení projektu:  23. 10. 2014

Datum předpokládaného ukončení projektu 21. 11. 2014

6 ks kompostérů JRK 2000 PREMIUM o jednotkovém objemu 170 ks JRK 1050 PREMIUM kompostérů pro domácí kompostování občanů o jednotkovém objemu.
1 050 l , 2000 l 

1 ks štěpkovače AGAMA FYS-13.

     

Vegetační úpravy obce

1 388 114,00 Kč

Dotace: 961241,55 Kč

Dotace poskytnuta z ERDF a SFŽP

Protokol o otevírání obálek ČB.pdf

 

Velké hřiště  -  „DH u sportovního areálu“

584047,- Kč

Dotace: 400000,- Kč

Dotace poskytnuta z MMR

Oltářní obraz

113635,- Kč

Dotace: 53187,-  Kč

Poskytnutá dotace z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji  na obnovu oltářního obrazu  v kapli sv. Floriána a sv. Isidora v Loučanech .

   

Dotace z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji

Propagace.jpg logo[2].bmp

Rekonstrukce MŠ -"Zlepšení tepelně technických vlastností konstrukce budovy MŠ Loučany, č. p. 736"

Logo barevné.jpg

Tento projekt je spolufinancován  Evropskou únií  v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

Projekt řeší zateplení stropu suterénu, obvodového a střešního pláště,výměnu výplní venkovních otvorů a s tím souvisejících stavebních prací. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy.

Celkové způsobilé výdaje:       1 260 102 Kč

Dotace :                                      1 071 086 Kč

Dotace SFŽP:                                 63 005 Kč.

Zdroje žadatele:                            126 011 Kč

Datum předpokládaného zahájení projektu:  19. 8. 2014

Datum ukončení projektu 17. 10. 2014

JSDH - pořízení zástavby dopravního vozidla Opel
Movano pro JSDH Loučany.

40990,- Kč

Dotace: 10.000,- Kč

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA POŘÍZENÍ, REKONSTRUKCI, OPRAVU POŽÁRNÍ TECHNIKY A NÁKUP VĚCNÉHO VYBAVENÍ JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2014


   

Rok 2013

Olomoucký kraj poskytl v roce 2013 neinvestiční příspěvek na opravu dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Loučany

   

Rok 2012

Dotace JSDH obce

Olomuocký kraj v roce 2012 poskytl příspěvek na pořízení techniky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Loučany.

ZÁSAHOVÝ OBLEK ELEKTROCENTRÁLA PŘILBY A KANÁLOVÝ KRTEK
oblek ELEKTROCENTRÁLA PŘILBY A KANÁLOVÝ KRTEK

 

POV 2012 výstavba MK

K cihelně I. etapaOlomoucký kraj

Olomoucký kraj poskytl obci Loučany investiční dotaci v souladu se schválenými Oblastmi podpory Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2012 ve výši 500.000,- Kč
Příspěvěk je použit na "Výstavbu MK Loučany - K cihelně I. Etapa".

oznámení o zahájení stavby (doc)

Rekonstrukce MK - K cihelně

Zahájení prací 3. 9. 2012 - Oznámení

Poskytnutý příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDH  obce Loučany

Olomoucký kraj poskytl finanční příspěvek pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce - 

„ Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2012 – 2. kolo".

SDH - propagace

Kalové čerpadlo

Kalové čerpadlo bylo pořízeno z příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2012

Vybavení JSDH z dotací Olomouckého kraje 2012

Kalové čerpadlo

Kalové čerpadlo

 

 

povodnovy plan mapovy portal megafon olomoucky kraj úřad práce IDOS