21. 9. Matouš

Zítra: Darina

Fulltextové vyhledávání

Počasí

Čtvrtek Jasno 26/14 °C
Pátek Zataženo 18/14 °C
Sobota Oblačno až zataženo s občasným deštěm 18/13 °C
Neděle Zataženo 18/11 °C

Drobečková navigace

Úvod > OBEC > Projekty obce > ROP 2007-2013

ROP 2007-2013

logo ROP

ROP 2007-2013

Název projektu:  Revitalizace území obce Loučany

Registrační číslo projektu:  CZ.1.12/2.3.00/02.00146

Oblast podpory:  2.3.1  Fyzická revitalizace území - výzva 02

Poskytovatel dotace: Regionální rada NUTS II Střední MoravaEU

Popis projektu:

V průběhu celého období realizace projektu byly postupně realizovány všechny aktivity projektu tak, jak byly nastaveny v projektové žádosti. V průběhu prvního monitorovacího období byla nejdříve realizována Aktivita 1 – výběr dodavatele stavební části projektu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Výběrové řízení (zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 25 odst. b) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách bylo zahájeno dne 24. 11. 2008 pod č.j. 152/08/ROP. Hodnotící komise vyhodnotila v souladu se všemi hodnotícími kritérii a podle předem stanoveného zákonného postupu nejvhodnější nabídku společnosti INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČ 25374311. Nabídka získala nejvyšší počet bodů.

Zadavatel projednal na 62. zasedání Rady Obce Loučany dne 22. 1. 2009 výsledky hodnotící komise a schválil výsledek hodnocení. Následně došlo 20. 2. 2009 k uzavření smlouvy o dílo č. IN/CZ-010/2009.

Dne 1. 3. 2009 byla zahájena realizace Aktivity 2 – fyzická realizace SO 01, Aktivity 3 - fyzická realizace SO 02, 03 a 04 a Aktivity 5 – management a řízení realizace projektu. V průběhu realizace projektu došlo k uzavření dodatků ke smlouvě mezi Obcí Loučany (příjemce dotace) a společností INSTA CZ.

V poslední části realizace projektu byla v souladu s plánovaným harmonogramem projektu zahájena realizace Aktivity 4 spojená s kolaudací stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. Kolaudační souhlas byl vydán Magistrátem města Olomouc – odborem stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací č.j. SmOl/OPK/79/2065/2009/Vr dne 18. 6. 2009.

Rekapitulace rozpočtu:

Celkové náklady projektu byly navýšeny v souladu se vzniklými vícepracemi na konečných 12 169 866,00. V souladu s podmínkami financování programu ROP nedošlo ke zvýšení celkových způsobilých výdajů projektu ve výši 11 578 393,00. Nezpůsobilé náklady projektu jsou ve výši 591 473,00 a tyto jsou hrazeny plně z finančních prostředků Obce Loučany.

Indikátory projektu:

- plocha regenerovaného a revitalizovaného území v podpořených městech a obcích 0,1 ha 

- délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem 0,62 km

- počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných obcí  118

- zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí  100%

- počet podniků/organizací služeb založených nebo udržených v revitalizované části obce  11

 

povodnovy plan mapovy portal megafon olomoucky kraj úřad práce IDOS