2. 4. Erika

Zítra: Richard

Počasí

Neděle Oblačno 7/4 °C
Pondělí Zataženo 3/-2 °C
Úterý Zataženo 2/-2 °C
Středa Zataženo 3/-2 °C

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Loučany

2. Důvod a způsob založení

Obec Loučany má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne 1.1.2001 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

   Loučany 749 , 783 44 Náměšť na Hané

  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

   Loučany 749 , 783 44 Náměšť na Hané

  • 4.3 Úřední hodiny

  • 4.4 Telefonní čísla

   pevná linka: +420 585 952 112 
   mobilní telefon: +420 724 191 954

  • 4.5 Adresa internetové stránky

   www.loucany.cz

  • 4.6 Adresa podatelny

   Obec Loučany
   Loučany 749
   783 44 Náměšť na Hané

   Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

  • 4.7 Elektronická adresa podatelny

   Elektronická podatelna

   Další elektronické adresy:

   obec@loucany.cz

  • 4.8 Datová schránka

   jegarux

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1817702319/0800

6. IČ

00635651

7. DIČ

CZ00635651, obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenční smlouvy

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

povodnovy plan mapovy portal megafon olomoucky kraj úřad práce IDOS