Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31
Svoz odpadu: komunál
1
Svoz odpadu: papír
2
Svoz odpadu: plast
Svoz odpadu: sběr elektrozařízení
3 4
5 6 7 8
Svoz odpadu: papír
Svoz odpadu: plast
9 10 11
12 13 14
Svoz odpadu: komunál
15
Svoz odpadu: papír
16
Svoz odpadu: plast
17 18
19 20 21 22
Svoz odpadu: papír
Svoz odpadu: plast
23 24 25
26 27 28
Svoz odpadu: komunál
29
Svoz odpadu: papír
1
Svoz odpadu: plast
Svoz odpadu: sběr elektrozařízení
2 3
Drobečková navigace

Úvod > Služby > ČOV Loučany

ČOV Loučany

Provozovatel: Vodohospodářská společnost ČERLINKA, s. r. o.

E-mail: stoupova@cerlinka.cz
Tel.: 585 342 366

Sdělení - zákaz připojování na veřejnou kanalizační síť obce Loučany a městyse Náměšť na Hané

Zákaz 161123.pdf

Zákaz napojování.pdf

Ceník Čerlinka.pdf

Informace o přípravě intenzifikace ČOV Loučany

Jak již většina z Vás občanů ví, Vodohospodářská společnost Čerlinka (dále jen VHS Čerlinka), která provozuje naši kanalizaci a čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV) a kanalizaci v Náměšti na Hané, v listopadu 2023 oznámila, že z důvodů nedostatečné kapacity ČOV Loučany nelze, v souladu s § 8, odst. 5 Zákona 274/2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacích, až do provedení intenzifikace ČOV, umožnit napojování nových subjektů na veřejnou kanalizaci v Loučanech a v Náměšti na Hané. 

Tomuto rozhodnutí předcházelo mnoho jednání, která vyústila v objednávku zpracování Odborného posudku „ČOV Loučany – Posouzení kapacity ČOV“, zhotovený společností KONEKO, spol. s r.o. Ostrava. Ten potvrdil podezření provozovatele, že znečištění přitékající odpadní vody převyšuje v ukazateli organického a zejména dusíkatého znečištění projekční kapacitu ČOV, která činí 2930 ekvivalentních obyvatel (EO). Znamená to, že současná kapacita ČOV Loučany již neumožňuje napojování dalších objektů. Tato situace je způsobena masivní výstavbou nových rodinných domů a také podnikatelských objektů s produkcí odpadních vod, např. pivovarů, mlékárny.

Tím se rozběhl postup směřující k provedení intenzifikace ČOV Loučany, tzn. k jejímu rozšíření. Ve spolupráci s firmou GAVA s.r.o. byl na základě rozvojových ploch pro bydlení vymezených v územních plánech obcí Loučany a Náměšť na Hané stanoven počet ekvivalentních obyvatel, směrodatný pro stanovení výhledových zatěžovacích parametrů ČOV.

V prosinci bylo u společnosti AQUA-CONTACT Praha v.o.s. objednáno zpracování technologického výpočtu, jehož obsahem je vyhodnocení provozu stávajícího mechanicko-biologického stupně, technologické výpočty maximální kapacity a návrh úprav pro výhledové zatěžovací parametry. Tento dokument je v současnosti dokončený. Nyní se nacházíme ve fázi přípravy poptávkového řízení na výběr projekční firmy, která zpracuje projekt pro provedení stavebních prací intenzifikace ČOV a vyřídí stavební povolení.

Paralelně s tím bude probíhat vyhledávání vhodného dotačního programu, pro podání žádosti o dotaci na realizaci intenzifikace, k zajištění financování akce. S Městysem Náměšť na Hané je dohodnuta spoluúčast při financování, v poměru množství čištěných odpadních vod. K tomu bude vybudováno měření množství odpadních vod, přitékajících z Náměště. Pak nás bude čekat realizace výběrového řízení na dodavatele stavby a vlastní stavba. Následovat bude zřejmě zkušební provoz rozšířené ČOV.

Pro realizaci tohoto plánu bude zapotřebí delší časové období.

-starosta-

 

Cena stočného pro rok 2024

-              domácnost, která odebírá pouze vodu „z obecního vodovodu“ – nemá studnu, platí stočné dle údaje z vodoměru (kolik vody odebrala od fy INSTA) a cena je 45,34- Kč/m3 odpadní vody vč. DPH (12%). 

-              domácnost, která využívá i vodu ze studny (ať již „obecní vodu“ má či ne) tak platí za množství vypouštěné odpadní vody dle směrného čísla = 35 m3 za osobu a rok, což při ceně 45,34 Kč/m3 činí 1586,90 Kč na osobu a rok vč. DPH (12%).

  

Cena  vody od INSTY pro rok 2024

Cena vody je kalkulována jako dvousložková, kdy cena pevné složky (pronájem vodoměru) činí 226,24  Kč/rok vč. DPH (12%) a pohyblivá složka ceny je  65,67 Kč/m3 vč. DPH.

 

Provozní řád skupinového vodovodu VP, s.o. pro Olomouckou část

Provozní řád OL část.zip